Пасхальныя гадзіны

 

Свяш­чэн­нік: Бла­гас­ла­вё­ны Бог наш, за­ўжды́, ця­пе́р і за­ўсё­ды і на ве́­кі вя­ко́ў. Амі́нь.

Або (мі­ра­нін): Па ма­лі́т­вах свя­ты́х айцо́ў на́­шых, Го́с­па­дзі Іі­су́­се Хрыс­це́, Бо́жа наш, па­мі́­луй нас.

Пеў­чыя: Амі́нь.

Хрыс­то́с увас­крэ́с з мёр­твых,/ сме́р­цю смерць зва­ява́ў,/ і тым, што ў ма­гі́­лах, жыц­цё да­ра­ва́ў. (Трой­чы)

Увас­кра­сен­не Хрыс­то­ва, глас 6

Увас­кра­се́н­не Хрыс­то́­ва ба́­чыў­шы,/ па­кло́­нім­ся Свя­то́­му Го́с­па­ду Іі­су́­су,/ адзі́­на­му бяз­грэ́ш­на­му./ Кры­жу́ Твай­му́ па­кла­ня́­емся, Хрыс­це́,/ і свя­то́е Увас­кра­се́н­не Тваё апя­ва́­ем і сла́­вім./ Бо Ты Бог наш,/ і́нша­га акра­мя́ Ця­бе́ не зна́­ем,/ імя́ Тваё пры­зы­ва́­ем./ Пры­йдзі́це, усе ве́р­ныя,/ па­кло́­нім­ся свя­то́­му Хрыс­то́­ву Увас­кра­се́н­ню,/ бо вось праз Крыж пры­йшла́ ра́­дасць уся­му́ све́­ту./ За­ўжды́ бла­гас­лаў­ля́­ючы Го́с­па­да,/ мы апя­ва́­ем Увас­кра­се́н­не Яго́,/ бо, пе­ра­цяр­пе́ў­шы рас­пя́ц­це,/ Ён сме́р­цю зні́ш­чыў смерць. (Трой­чы)

Іпа­каі, глас 8

Ты́я, што пры­йшлі́ на до́с­віт­ку з Ма­ры́­яю/ і знай­шлі́ ка́­мень ад­ва́­ле­ным ад гро́­ба, яны па­чу́­лі ад а́нге­ла:/ ча­му́ вы шу­ка́еце ся­ро́д мёр­твых як ча­ла­ве́­ка / Та­го́, хто зна­хо́­дзіц­ца ў свят­ле́ ве́ч­ным? / Па­гля­дзі́­це на па­ха­ва́­ль­ныя па­ло́т­ны, ідзі́­це і све́­ту аб­вяс­ці́це,/ што ўстаў Гас­по́дзь, умяр­цві́ў­шы смерць,/ бо Ён - Сын Бо́­га, Які спа­са́е род ча­ла­ве́­чы.

Кан­дак, глас 8

Хоць і сышо́ў Ты ў магі́лу, Не­смя­ро́т­ны,/ але зні́ш­чыў Ты сі́­лу пе́кла,/ і ўвас­крэ́с як пе­ра­мо́ж­ца, Хрыс­це́ Бо́жа,/ жан­чы́­нам-мі­ра­но́­сі­цам абвясці́ў­шы: ра́­дуй­це­ся!/ l Тваі́ім апо́с­та­лам мір до́рачы;/ і тым, што па́лі, даючы́ увас­кра­се́н­не.

Тра­пар, глас 8

У гро́­бе пло́ц­цю, у пе́к­ле ж з ду­шо́ю як Бог,/ у ра́і з раз­бо́й­ні­кам і на пра­сто́­ле быў Ты, Хрыс­це́, з Айцо́м і Ду́хам,/ усё на­паў­ня́­ючы, Не­апі­са́ль­ны.

Сла́­ва Айцу́, і Сы́­ну, і Свя­то́­му Ду́ху.

Як жы­ва­но́с­ны, як пры­га­жэ́й­шы за рай,/ сап­раў­ды́ і за ўся́­кі хо́­рам ца́р­скі свят­ле́й­шым яві́ў­ся нам, Хрыс­це́, гроб Твой,/ кры­ні́­ца на́­ша­га ўвас­кра­се́н­ня.

І ця­пе́р, і за­ўсё­ды, і на ве́­кі вя­ко́ў. Амі́нь.

Ра́­дуй­ся, асвя­чо́­нае Ба­жэ́с­твен­нае па­се́­ліш­ча Уся­вы́ш­ня­га,/ бо праз Ця­бе́, Ба­га­ро́­дзі­ца, да́­дзе­на ра́­дасць тым, што ўсклі­ка́­юць:/ бла­гас­ла­вё­ная Ты ся­ро́д жан­чы́н, Усе­без­за­га́н­ная Ула­ды́­чы­ца.

Го́с­па­дзі па­мі́­луй. (40 раз­оў)

Сла́­ва Айцу́, і Сы́­ну, і Свя­то́­му Ду́­ху,/ і ця­пе́р, і за­ўсё­ды і на ве́­кі вя­ко́ў. Амі́нь.

Па­чэ́с­ней­шую за Хе­ру­ві́­маў і не­па­раў­на́­ль­на слаў­не́й­шую за Се­ра­фі́­маў,/ што не­па­ру́­ша­наю на­ра­дзі́­ла Бо́­га Сло́­ва, І́сную Ба­га­ро́­дзі­цу Ця­бе́ ве­лі­ча́­ем.

І́ме­нем Гас­по́д­нім бла­гас­ла­ві́, о́йча.

Свяш­чэн­нік: Ма­лі́т­ва­мі свя­ты́х айцо́ў на́­шых, Го́с­па­дзі Іі­су́­се Хрыс­це́, Бо́жа наш, па­мі́­луй нас.

Пеў­чыя: Амі́нь. Хрыс­то́с увас­крэ́с з мёр­твых,/ сме́р­цю смерць зва­ява́ў,/ і тым, што ў ма­гі́­лах, жыц­цё да­ра­ва́ў. (Трой­чы)

Сла́­ва Айцу́, і Сы́ну, і Свя­то́­му Ду́­ху, і ця­пе́р, і за­ўсё­ды, і на ве́кі вя­ко́ў. Амі́нь.

Го́с­па­дзі па­мі́­луй. (Трой­чы) Бла­гас­ла­ві́.

Свяш­чэн­нік: Увас­крэ́с­лы з мёр­твых Хрыс­то́с, і́сцін­ны Бог наш, ма­лі́т­ва­мі Пра­чы́с­тае Свае́ Ма́­ці, пра­па­до́б­ных і ба­га­но́с­ных айцо́ў на́­шых, і ўсіх свя­ты́х, ня­ха́й па­мі́­луе і спа­се́ нас, бо Ён до́б­ры і ча­ла­ве­ка­лю́б­ны.

Пеў­чыя: Амі́нь.