Да Філімона Пасланне святога Апостала Паўла

Да Філімона Пасланне святога Апостала Паўла

Раздзел 1

1Павел, вязень Хрыста Іісуса, і Цімафей брат, — Філімону ўзлю́бленаму, супрацоўніку нашаму,

2і Апфіі, сястры ўзлю́бленай, і Архіпу, спадзві́жніку нашаму, і дамашняй тваёй царкве:

3благадаць вам і мір ад Бога, Айца нашага, і Госпада Іісуса Хрыста.

4Дзякую Богу майму, заўсёды паміна́ючы цябе ў малітвах маіх,

5чуючы пра тваю любоў і веру, якую ты маеш да Госпада Іісуса і да ўсіх святых,

6каб вера твая, супольная з нашай, была дзейснай у спазнанні ўсякага дабра, якое ў вас дзеля Хрыста Іісуса.

7Бо мы маем радасць вялікую і суцяшэнне ў любові тваёй, таму што табою, браце, супако́ены сэрцы святых.

8Таму, ма́ючы вялікую ў Хрысце адвагу зага́дваць табе нале́жнае,

9больш па любові прашу я, Павел, будучы старцам, а цяпер і вязнем Іісуса Хрыста;

10прашу цябе за сына майго Анісіма, якога спарадзіў я ў кайданах маіх:

11ён быў калісьці бескарысным для цябе, а цяпер — вельмі карысны табе і мне; я адсылаю яго да цябе;

12ты ж прымі яго, як маё сэрца.

13Я хацеў утрымаць яго пры сабе, каб ён замест цябе паслужыў мне, які ў кайданах за дабравесце;

14але я нічога не хацеў рабіць без тваёй згоды, каб добрая справа твая была не вы́мушанай, а дабравольнай.

15Бо, магчыма, ён дзеля таго адлучы́ўся на кароткі час, каб ты прыняў яго назаўсёды,

16ужо не як раба, а вышэй за раба, як брата ўзлюбленага, асабліва для мяне, а тым болей для цябе — і па плоці, і ў Госпадзе.

17Дык вось, калі маеш мяне за супольніка, то прымі яго, як мяне.

18Калі ж ён нанёс табе нейкую шкоду альбо доўг ма́е, то лічы́ гэта на мне.

19Я, Павел, напісаў сваёю рукою: я заплачу́; каб не казаць табе, што ты і самога сябе мне вінен.

20Так, браце, дазволь мне мець карысць ад цябе ў Госпадзе; супакой маё сэрца ў Госпадзе.

21Упэўнены ў паслухмянасці тваёй, я напісаў табе, ведаючы, што ты зробіш і больш, чым я кажу.

22А разам з тым падрыхтуй мне і гасцявы́ пакой; бо, спадзяюся, што па малітвах вашых я буду дарава́ны вам.

23Вітае цябе Эпафрас, вязень разам са мною дзеля Хрыста Іісуса,

24а таксама Марк, Арыстарх, Дзімас, Лука, супрацоўнікі мае́.

25Благадаць Госпада нашага Іісуса Хрыста з духам вашым. Амінь.